Michal Michalko Tanay

Michal Michalko Tanay sa narodil Československo v Bratislave. Po ukončení Strednej odbornej školy v Trnave, odbor záhradník, nastúpil na Konzervatórium v Bratislave, kde v rokoch 2003 - 2006 absolvoval intenzívny herecký kurz. Získané vedomosti a túžbu venovať sa naplno herectvu začal rozvíjať získavaním hereckých skúseností v divadelných hrách a filmoch všetkých žánrov, vyskúšal si aj účinkovanie v reklame. V súčasnosti Michal žije v škótskom meste Paisley, Renfrewshire vo Veľkej Británii, kde študuje anglický jazyk a venuje sa herectvu, hudbe.